هاست بک آپ

با آپتایم 99.99 درصدی

هاست بک آپ 5 گیگ

هاست بک آپ
فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 10 هزار تومان ماهانه
 • 100 هزار تومان سالانه
هاست بک آپ 10 گیگ

هاست بک آپ
فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 15 هزار تومان ماهانه
 • 150 هزار تومان سالانه
هاست بک آپ 20 گیگ

هاست بک آپ
فضا 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 20 هزار تومان ماهانه
 • 200 هزار تومان سالانه
هاست بک آپ 50 گیگ

هاست بک آپ
فضا 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 25 هزار تومان ماهانه
 • 250 هزار تومان سالانه
هاست بک آپ 100 گیگ

هاست بک آپ
فضا 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 40 هزار تومان ماهانه
 • 400 هزار تومان سالانه
هاست بک آپ 200 گیگ

هاست بک آپ
فضا 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
اف تی پی نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سرور اروپا
-----

 • 70 هزار تومان ماهانه
 • 700 هزار تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution