هاست لینوکس دانلود

با آپتایم 99.99 درصدی

هاست دانلود 10 گیگ

هاست دانلود
فضا 10 گیگ
پهنای باند 600 گیگ
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 8 هزار تومان ماهانه
 • 80 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 15 گیگ

هاست دانلود
فضا 15 گیگ
پهنای باند 900 گیگ
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 13 هزار تومان ماهانه
 • 130 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 25 گیگ

هاست دانلود
فضا 25 گیگ
پهنای باند 1.5 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 20 هزار تومان ماهانه
 • 200 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 50 گیگ

هاست دانلود
فضا 50 گیگ
پهنای باند 3 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 35 هزار تومان ماهانه
 • 350 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 100 گیگ

هاست دانلود
فضا 100 گیگ
پهنای باند 5 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 60 هزار تومان ماهانه
 • 600 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 200 گیگ

هاست دانلود
فضا 100 گیگ
پهنای باند 7 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 90 هزار تومان ماهانه
 • 900 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 500 گیگ

هاست دانلود
فضا 500 گیگ
پهنای باند 12 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 160 هزار تومان ماهانه
 • 1 میلیون و 600 هزار تومان سالانه
هاست دانلود 1000 گیگ

هاست دانلود
فضا 1000 گیگ
پهنای باند 25 ترابایت
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
FTP نامحدود
امکان راهندازی سایت ندارد .
-----------

 • 270 هزار تومان ماهانه
 • 2 میلیون و 700 هزار تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution