قالب های ویژه وردپرس سیتی

قالب 3 ستونه مجله هفت

قالب 3 ستونه مجله هفت
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب جریده نسخه پرو

قالب جریده نسخه پرو
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب حرفه ای ایکس X

قالب حرفه ای ایکس X
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب حرفه ای بلازوک - blaszok

قالب حرفه ای بلازوک - blaszok
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب حرفه ای کالیاس - Kallyas

قالب حرفه ای کالیاس - Kallyas
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب خبری Voice - صدا

قالب خبری Voice - صدا
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب خبری صحیفه - sahifa

قالب خبری صحیفه - sahifa
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب خبری گودنیوز

قالب خبری گودنیوز
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب خبری یو مگ - Umag

قالب خبری یو مگ - Umag
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب فروشگاهی فلت آستیک

قالب فروشگاهی فلت آستیک
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب محبوب ویژه آوادا - Avada

قالب محبوب ویژه آوادا - Avada
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب وردپرس 7

قالب وردپرس the7
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب وردپرس Amax

قالب وردپرس Amax
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب وردپرس زفایر - Zephyr

قالب وردپرس زفایر - Zephyr
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب پرتال خبری مولتی نیوز

قالب پرتال خبری مولتی نیوز
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره - BE

قالب چند منظوره - BE
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره توتال - Total

قالب چند منظوره توتال - Total
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره ریچر -Richer

قالب چند منظوره ریچر -Richer
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره سالینت - salient

قالب چند منظوره سالینت - salient
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره و محبوب انفولد Enfold

قالب چند منظوره و محبوب انفولد Enfold
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

قالب چند منظوره پل - bridge

قالب چند منظوره پل - bridge
-پشتیبانی از راست چین
- کاملا فارسی شده
-پشتیبانی از ووکامرس ( فروشگاه ساز )
-بسته نصبی
- ارائه آپدیت رایگان
- پشتیبانی از 70 فونت فارسی
- پشتیبانی رایگان وردپرس سیتی
- افزونه پیامکی و خرید پستی
- پشتیبانی از درگاه های بانکی ( ملت ، پارسیان و .. )

Powered by WHMCompleteSolution